Mısır

Su içeriği yüksek yeşil yem bitkilerinin, havasız ortamda süt asiti bakterilerinin etkinliğine bırakılarak fermantasyona uğratılmaları suretiyle elde edilen; bir nevi hayvan turşusu da denilebilecek yem çeşididir.

Besi ve Süt hayvancılığında, hayvanların yeşil yem ihtiyaçlarını taze olarak karşılamak ve su miktarı zengin kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması sonucu ortaya çıkmıştır.

Bölgemizdeki doğru teknikler uygulanarak ekimi yapılan mısır tarlalarının hasada kadar takibini yaparak.

Yüksek verim elde ederek biçimini gerçekleştiriyoruz.

Elde edilen Mısır silajını dökme ve tonluk paket halinde satışa sunmaktayız. 

Pancar Küspesi

Mısır Silajı

Domates Küspesi

Kantar

© 2019 Kurt Ticaret. All Rights Reserved. Designed By bluemouse