Pancar

Şeker pancarı küspesi enerjisi yüksek bir yemdir. Şeker pancarı küspesinin besin değeri yüksektir ve hayvanlar severek tüketir.

Şeker pancarı küspesinin sindirim derecesi de yüksektir ve maliyeti düşüktür. Hayvanlara kışın genelde saman türü kuru yemler verilmektedir.

Şeker pancarı küspesi hayvanların kışın yaş yem ihtiyacını karşılar. Şeker pancarı küspesi saman ve türlerinin hayvanlar tarafından daha kolay tüketilmesine yardımcı olur.

Şeker pancarı küspesinin depolanmasının en iyi yöntemi silaj yöntemidir.

Silaj yöntemi küsmenin sıkılaştırarak hava almayacak şekilde paketlenmesidir.

Bölgemizde bulunan Susurluk şeker fabrikasından Aldığımız pancar küspesini 500 kg lik pakette, Tonluk pakette ve 25 kg lik poşetlerde satışa sunmaktayız.

Pancar Küspesi

Mısır Silajı

Domates Küspesi

Kantar

© 2019 Kurt Ticaret. All Rights Reserved. Designed By bluemouse